Oznámení o době a místě voleb do Senátu Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.09.2020

Vyvěšeno do:

10.10.2020

14. září 2020, 13:27 | ev. č. písemnosti 75/2020

Přílohy: