Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.09.2018

Vyvěšeno do:

06.10.2018

10. září 2018, 13:33 | ev.č. písemnosti 55/2018

Přílohy:

 

 

 

Další informace