Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.04.2019

Vyvěšeno do:

25.05.2019

25. dubna 2019, 09:03 | ev.č. písemnosti 35/2019

Přílohy: