Ovolání proti rozhodnutí

1. března 2012, 08:30

 Dne 5.1. 2012 je podáno odvolání obce proti rozhodnutí MSK.

Právní zástupce obec Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová podává doplněné odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj a podává Správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.