Organizační struktura obce Pržno

16. listopadu 2010, 11:45

Obec Pržno je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 11ti členné.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 5.11. 2014

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a pět zaměstnanců obce . V obci nejsou zřízeny pro jednotlivé úseky činnosti odbory ani oddělení.

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány obce výbory:

                                                                         

Finanční

 

Kontrolní

 

Starosta zřídil jako své iniciativní a poradní orgány obce komise :

 

Kulturní a sportovní

 

Sociální

 

Životního prostředí

 

Pro problémové oblasti

 

Pro projednávání přestupků

 

Školská

 

Povodňová

 

 

 

 

 

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018

 

Starosta:

Petr Blokša                                  Starostové a nezávislí


Místostarostka: 

Ing. Milena Tvrdoňová              KDU-ČSL

 

 

 

Zastupitelstvo obce

 

Radomil Jaroš                         Starostové a nezávislí

 

Zdeněk Matýsek                      Starostové a nezávislí 

 

Vladimír Prachař                    Starostové a nezávislí 

 

Ing. Ivo Stýskala                     Starostové a nezávislí 

 

Ing. Jan Valerián                     Starostové a nezávislí 

 

PhDr. Michael Václavík          Starostové a nezávislí 

 

Miroslav Herot                       KDU-ČSL

 

Ladislav Poul                           SNK dolního konce obce Pržna

 

Zdeňka Zemanová                  SNK horního konce obce Pržna

  

 

 

Složení výborů a komisí v Pržně  2014 -2018

 


Finanční výbor - předseda Vladimír Prachař

Členové: Ing. Robert Gola, Ludmila Kovářová, Jan Mynář, Zdeňka Zemanová

 

Kontrolní výbor - předseda Ing. Ivo Stýskala

Členové:  Radomil Jaroš, Přemysl Kovář, Ladislav Poul, Jaromír Švasta,

 

Sociální komise - předsedkyně Ing. Milena Tvrdoňová

Členové: Irena Cvičková, Ludmila Kaňáková, Mgr. Dagmar Stýskalová, Daniela Švastová

 

Školská komise - předseda PhDr. Michael Václavík

Členové:


Komise pro kulturu sport - předsedkyně Mrie Vašutová

Členové: Naděžda Ivánková, Jarmila Gnidová, Helena Pavlásková, Lenka Pejková

 

Komise životního prostředí - předseda Miroslav Herot

Členové: Petr Kovář, Jiří Moravec, Jiří Stavař, Pavel Stavárek

 

Komise pro problémové oblasti - předseda PhDr. Michael Václavík

Členové:  Petr Blokša, Miroslav Herot, Marek Mynář, Ladislav Poul, Ing. Jan Valerián

 

Komise pro projednávání přestupků - předsedkyně Kateřina Čudová

Členové: Petr Bezouška, Jiří Kývala, Zdeněk Matysek

 

Komise povodňová - předseda Petr Blokša

Členové: Petr Bezouška, Josef Dostál, Zdeněk Matýsek, Martin Opěla,