Organizační struktura obce Pržno

16. listopadu 2010, 11:45

Obec Pržno je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 11ti členné. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 31.10. 2018. V obci nejsou zřízeny pro jednotlivé úseky činnosti odbory ani oddělení. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a dva zaměstnanci obce.

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022

Starosta Petr Blokša (STAN)
Místostarostka Ing. Milena Tvrdoňová (KDU-ČSL)
Zastupitelstvo obce

Monika Adamcová (STAN)

  Jarmila Gnidová STAN)
 

Radomil Jaroš (STAN)

  Vladimír Prachař (STAN)
  Libor Sasýn (STAN) 
 

PhDr. Michael Václavík (STAN)

  Ing. Jan Valerián (STAN)
  MUDr. Sylva Gistingerová (KDU-ČSL)
  Mgr. Dagmar Stýskalová (KDU-ČSL)

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány obce:

Finanční výbor
  Předseda Vladimír Prachař
  Členové Monika Adamcová, MUDr. Sylva Gistingerová, Ing. Robert Gola, Jan Mynář
Kontrolní výbor
  Předseda Ing. Jan Valerián
  Členové Radomil Jaroš, Lukáš Matýsek, Libor Sasýn, Mgr. Dagmar Stýskalová

Starosta zřídil jako své iniciativní a poradní orgány obce komise :

Kulturní a sportovní komise
  Předseda Jarmila Gnidová
  Členové  
Školská komise
  Předseda PhDr. Michael Václavík
  Členové  
 
     
     
 
Komise povodňová
  Předseda Petr Blokša
  Členové