Opravy silnice III/48425 budou zahájeny v dubnu.

22. března 2018, 11:43 | Celá stavba bude probíhat od dubna do října 2018

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!!! OPRAVY SILNICE III/48425.

 

V měsíci dubnu budou zahájeny stavební práce na silnici III/48425 ve směru od Bašky, přes Pržno do F.n.O. Stavba je plánována do konce října 2018. 
Silnice od kostela v Bašce po křižovatku do F.n.O. být rozdělena na 11 úseků. Celá silnice se bude frézovat, budou se opravovat vpusti. Řešit se bude sanace a recyklace povrchů a nakonec i pokládka ložné a obrusné vrstvy.

 

Bude to velké. Obrňme se trpělivostí! 
Ve druhé polovině dubna se začnou frézovat úseky I-VII (Baška křižovatka - Pržno hřbitov P.Marie) a posléze začne recyklace za studena po jednotlivých úsecích I-VII.

 

Přílohy:

 

 

 

Další informace