Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.07.2012

Svěšeno:

27.07.2012

12. července 2012, 09:10 | Vymezení zastavěného území

 Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení.

Přílohy: