Opatření obecné povahy

1. března 2012, 07:46

O vydání OOP rozhodlo ZO Pržno na veřejném zasedání konaném 7.2. 2011.

 

Vyvěšeno: 11.2. 2011

Nabytí právní moci: 26.2. 2011

Přílohy: