Omezování znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů.

26. dubna 2017, 10:13 | Beseda v ÓCéčku dnes 26.4.2017 od 16.00 hodin.

V uplynulém měsíci proběhl průzkum zájmu mezi občany o zapojení se do záměru, zvažujícím pořízení individuálních čistíren odpadních vod pro rodinné domy. Do všech schránek byl doručen dotazník. Celkem 300 ks. Zpět se vrátilo přibližně 25%. Průzkum s sebou přinesl řadu dotazů a rozdílných postojů. Jelikož bylo dopředu zřejmé, že bude k tématu řada dotazů, uskuteční v OC Pržno beseda na toto téma. Konat se bude ve středu 26.4.2017 od 16.00 hod. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o tuto problematiku.