Omezení provozu a opatření Obecního úřadu Pržno

17. března 2020, 13:34

Na základě krizových opatření souvisejících se šířením Koronaviru přistoupila Obec Pržno k těmto opatřením:


 1. Úřední hodiny Obecního úřadu Pržno budou do odvolání omezeny pouze na pondělí v době od 8:00 do 11:00 hod. a středu v době od 13:00 do 16:00. Prosíme o řešení pouze neodkladných věcí, které nelze řešit telefonicky či emailem. V nutných případech mimo úřední hodiny volejte tel. č. 723303237, 724186173, 558661615.

 2. Pro platbu poplatků za komunální odpad a psa využijte bezhotovostní platbu na účet 23628781/0100. V případě, že nemáte bankovní účet, nebudou z důvodu nouzového stavu poplatky zaplacené v hotovosti po splatnosti sankciovány.

 3. Multifunkční hřiště, hřiště Akátek, herní prvky a hřiště u a MŠ Pržno a Občanského centra, areál za Hasičskou zbrojnicí a obecní hřiště se uzavírají. Rovněž se uzavírá knihovna v Občanském centru, jsou přerušeny veškeré aktivity spojené s činnostmi SK Pržno-všechny oddíly, Rodinného centra Mašinka, Klubu seniorů, SDH Pržno-činnost mládeže, pronájmy sálu v Občanském centru, návštěvy jubilantů.   

 4. Pro občany, jež jsou v domácí karanténě a nemá jim kdo přivážet potraviny a potřeby, tyto služby zajistí obec. V nutných případech volejte na tel. č. 723303237, 724186173, 558661615.

 5. Vyzýváme všechny občany a spolky, aby přerušili veškeré své společenské aktivity a předešli zbytečnému shromažďování většího počtu osob.

   

  Všechna tato opatření platí s účinnosti od 16. března 2020, 9.00 hod do odvolání.

  Prosíme tímto všechny o dodržování vydaných omezení, doporučení a ohleduplnosti k ostatním lidem, tak aby tato opatření pomohla v boji s Koronavirem a brzy se tak mohl život všech vrátit do normálu.

   

  Obec Pržno    

Přílohy: