Obec Pržno řeší problematiku odpadních vod

 

Ožehavé téma spojené s čištěním odpadních vod se, dotýká i malé obce Pržno na úpatí Beskyd. Vedení obce již řadu let zvažovalo, jak problém odpadních vod co nejlépe a efektivně zvládnout. Na vyřešení těchto otázek obec získala v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci projektu Odvádění a likvidace odpadních vod v obci Pržno získalo Pržno příspěvek ve výši 139 100 korun, který byl použit na zpracování technicko - ekonomické studie Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Pržno. Studie porovnává všechna možná řešení, která se v obci nabízí. Od gravitační kanalizace, přes tlakovou či za pomoci využití soustavy domácích ČOV. Rozhodování, jaký způsob v budoucnu vybrat, zcela jistě ovlivní i ekonomika jednotlivých způsobů čištění odpadních vod.

Studie totiž nastínila i předpokládané náklady a ty nejsou vůbec zanedbatelné. Dle závěrů studie bude potřeba počítat s celkovými náklady mezi 48 miliony korun (soustava domácích ČOV) po 186 milionů korun za gravitační kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod. Stávající rozpočet obce se bez různých dotací pohybuje okolo 16 -17 milionů korun, z toho na investice připadá okolo 15- 20%.

V případě, že obec získá na realizaci dotace, vždy bude muset použít i vlastní prostředky. A kolik že to může být? Částky to nebudou zanedbatelné. Pohybovat se můžeme mezi 20 - 60 miliony korun, a to podle způsobu řešení a výše získané dotace. V každém případě bude obec muset hledat způsob, jak problematiku řešit v souladu se zákony, v rámci svých možností.

Technicko - ekonomická studie

17. ledna 2020, 13:02 | Nakládání se splaškovými vodami v obci Pržno

Technicko - ekonomická studie