Odkalování přivaděče pitné vody Nová Ves-Baška-Bruzovice

8. července 2019, 09:54 | Oznamujeme Vám, že ve dnech 22. 7. 2019 a 23. 7. 2019 proběhne odkalování přivaděče Nová Ves-Baška-Bruzovice.

 

Odkalování proběhne dle následujícího harmonogramu:

 

dne 22. 7. 2019 – 1. den odkalování-přivaděč Nová Ves - Baška:

 

hodina                                kalník                         název toku                      k.ú.objektu 

08.00-08.20 hod.                  č. 11                          Bílý potok                       Nová Ves u Frydlantu

08.35-09.10 hod.                  č. 13                          Satina                             Nová Ves u Frydlantu

09.25-10.00 hod.                  č. 17                          Sibudov                          Nová Ves u Frydlantu 10.20-10.30 hod.                  č. 19                          bezejmenný                    Lubno

10.50-11.00 hod.                  č. 21                          Zimník                            Lubno

11.20-12.30 hod.                  č. 23                          Lubenec                          Lubno

12.40-12.50 hod.                  č. 25                          Rzavý potok               Pržno

13.00-13.55 hod.                  č. 27                          Bystrý potok                   Baška

 

 

Seznamujeme tímto všechny správce toků a majitelé pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že budou v tocích zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody. Dále žádáme o odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody.

 

V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených dlouhodobými či intenzivními dešťovými srážkami bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.

 

 

 

Odkalování řídí Ing. Knápek. Zastupuje Ing. Kolek. Informace o odkalování poskytne dispečink OOV.