Odkalování přivaděče Nová Ves - Baška - Bruzovice

11. dubna 2018, 10:43 | bude probíhat ve dnech 24. - 25.4. 2018.

Odkalování bude probíhat dle následujícího podrobnějšího harmonogramu:

dne 24. 4. 2018 – 1. den odkalování - úsek Nová Ves-Baška

 

hodina                                kalník                         název toku                      k.ú.objektu 

08.00-08.20 hod.                  č. 11                          Bílý potok                       Nová Ves u Frydlantu

08.35-09.10 hod.                  č. 13                          Satina                             Nová Ves u Frydlantu

09.25-10.00 hod.                  č. 17                          Sibudov                          Nová Ves u Frydlantu

10.20-10.30 hod.                  č. 19                          bezejmenný                Lubno

10.50-11.00 hod.                  č. 21                          Zimník                            Lubno

11.20-12.30 hod.                  č. 23                          Lubenec                          Lubno

12.40-12.50 hod.                  č. 25                          Rzavý potok                   Pržno

13.00-13.55 hod.                  č. 27                          Bystrý potok                   Baška

 

 

Seznamujeme tímto všechny správce toků a majitelé pozemků hospodařících bezprostředně
u daného toku, že budou v tocích zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody. Dále žádáme
o odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody.

 

Přílohy: