Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.01.2020

Svěšeno:

12.02.2020

28. ledna 2020, 10:57 | ev. č. písemnosti 4/2020

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.02.2018

Svěšeno:

20.02.2018

5. února 2018, 16:14 | ev.č. písemnosti 3/2018

 

 

 

Závěrečný účet obce Pržno za rok 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.05.2017

Svěšeno:

29.05.2018

29. května 2017, 16:11 | ev.č. písemnosti 25/2017

Závěrečný účet obce Pržno za rok 2016

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno za rok 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.01.2017

Svěšeno:

08.02.2017

24. ledna 2017, 08:48 | ev. č. písemnosti 3/2017

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno

29. února 2012, 14:45 | včetně příloh - ev.číslo písemnosti 2/2012

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.03.2011

Svěšeno:

22.03.2011

7. března 2011, 09:26 | v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010 - ev.číslo písemnosti 12/2011

 

 

 

Závěrečný účet obce Pržna za rok 2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.05.2008

Svěšeno:

11.06.2008

26. května 2008, 10:35 | Zpráva o hospodaření
ev.č. písemnosti 45/2008