Vyhláška, směrnice nebo nařízení

03.07.2008

Obecně závazná vyhláška 1/2008

ev.č. písemnosti 29/2008

 

 

18.02.2008

Obecně závazná vyhláška 4/2007

ruší obecně závaznou vyhlášku obce Pržno
č. 2/98 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

18.02.2008

Obecně závazná vyhláška 3/2007

kterou se ruší vyhláška obce Pržno o ochraně ovzduší
a poplatcích za jeho znečišťování

 

 

28.11.2007

Obecně závazná vyhláška 2/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

28.11.2007

Obecně závazná vyhláška 1/2007

o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení kulturních akcí a k zajištění veřejného pořádku

 

 

14.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání schváleného územního plánu obce Pržno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání schváleného územního plánu obce Pržno, vypracovaného v roce 1996 a stanovení užívání změn č.: 1, 2, a 3 územního plánu obce Pržno, vypracovaných v roce 2001 a 2006, jež jsou jeho nedílnou součástí.

 

 

15.10.2005

Vyhláška č. 2/2005 o poplatku za odpad

Zastupitelstvo obce Pržno vydává usnesením ze dne 12. října 2005 v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (více v příloze)

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

5