Vyhláška, směrnice nebo nařízení

OZV 1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.05.2009

Svěšeno:

20.05.2009

30. dubna 2009, 07:57 | stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pržno
ev. č. písemnosti 23/2009

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 5/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2008

Svěšeno:

31.12.2008

16. prosince 2008, 07:24 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ev.č. písemnosti 94/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 4/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.09.2008

Svěšeno:

03.10.2008

17. září 2008, 15:23 | kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Pržno
č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí a stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí
ev.č. písemnosti 73/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 3/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2008

Svěšeno:

18.07.2008

3. července 2008, 07:32 | ev.č. písemnosti 55/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 2/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.03.2008

Svěšeno:

04.04.2008

3. července 2008, 07:16 | ev.č. písemnosti 30/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 1/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.03.2008

Svěšeno:

04.04.2008

3. července 2008, 07:13 | ev.č. písemnosti 29/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 4/2007

18. února 2008, 14:31 | ruší obecně závaznou vyhlášku obce Pržno
č. 2/98 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 3/2007

18. února 2008, 14:22 | kterou se ruší vyhláška obce Pržno o ochraně ovzduší
a poplatcích za jeho znečišťování

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 2/2007

28. listopadu 2007, 09:15 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 1/2007

28. listopadu 2007, 09:09 | o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení kulturních akcí a k zajištění veřejného pořádku

 

 

 

Strana výpisu

4