Vyhláška, směrnice nebo nařízení

 

 

 

 

15.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

ev.č. písemnosti 61/2015

 

 

18.03.2015

OZV č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pržno, ev.č. 9/2015

 

 

16.12.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

ev. č. písemnosti 62/2014

 

 

02.12.2013

OZV č.1/2013

ev. č. písemnosti 57/2013

 

 

05.11.2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ev.číslo písemnosti 51/2012

 

 

10.09.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně - ev.číslo písemnosti 38/2012

 

 

znak_przno-nahled1.jpg 12.07.2012

Opatření obecné povahy

Vymezení zastavěného území

 

 

20.02.2012

OZV č.1/2012

OZV č. 1/2012 - zrušení OZV č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj- ev.č. 8/2012.

 

 

Strana výpisu

2