Vyhláška, směrnice nebo nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Pržno č. 1/2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.02.2017

Svěšeno:

15.03.2017

28. února 2017, 09:18 | ev.č. písemnosti 7/2017

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.11.2016

Svěšeno:

09.12.2016

24. listopadu 2016, 10:05 | ev. č. písmnosti 59/2016

 

 

 

Žádost o pronájem reklamní plochy k umístění plakátu, letáku, inzerátu apod. dle OZV č. 1/2016

23. března 2016, 13:51

 

 

 

Směrnice o plakátovacích plochách a inzertních místech

23. března 2016, 13:50

 

 

 

OZV č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch v obci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.03.2016

Svěšeno:

31.03.2016

16. března 2016, 14:24 | ev. č. písemnosti 14/2016

 

 

 

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností

3. března 2016, 07:54

 

 

 

Standardy kvality sociálně právní ochrany

3. března 2016, 07:51

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2015

Svěšeno:

30.12.2015

15. prosince 2015, 08:39 | ev.č. písemnosti 61/2015

 

 

 

OZV č. 1/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.03.2015

Svěšeno:

02.04.2015

18. března 2015, 14:34 | o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pržno, ev.č. 9/2015

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2014

Svěšeno:

31.12.2014

16. prosince 2014, 08:02 | ev. č. písemnosti 62/2014

 

 

 

Strana výpisu

1