Vyhláška, směrnice nebo nařízení

Nařízení obce č. 1/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.12.2017

Vyvěšeno do:

29.12.2017

14. prosince 2017, 14:46 | ev.č. písemnosti 84/2017

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.12.2017

Vyvěšeno do:

29.12.2017

14. prosince 2017, 14:45 | ev. č. písemnosti 83/2017

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.12.2017

Vyvěšeno do:

29.12.2017

14. prosince 2017, 14:43

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Pržno č. 1/2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.02.2017

Svěšeno:

15.03.2017

28. února 2017, 09:18 | ev.č. písemnosti 7/2017

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.11.2016

Svěšeno:

09.12.2016

24. listopadu 2016, 10:05 | ev. č. písmnosti 59/2016

 

 

 

Žádost o pronájem reklamní plochy k umístění plakátu, letáku, inzerátu apod. dle OZV č. 1/2016

23. března 2016, 13:51

 

 

 

Směrnice o plakátovacích plochách a inzertních místech

23. března 2016, 13:50

 

 

 

OZV č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch v obci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.03.2016

Svěšeno:

31.03.2016

16. března 2016, 14:24 | ev. č. písemnosti 14/2016

 

 

 

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností

3. března 2016, 07:54

 

 

 

Standardy kvality sociálně právní ochrany

3. března 2016, 07:51

 

 

 

Strana výpisu

1