Vyhláška, směrnice nebo nařízení

 

 

znak_przno-23-nahled1.jpg 13.03.2018

Řád veřejného pohřebiště obce Pržno

ev. č. písemnosti 9/2018

 

 

14.12.2017

Nařízení obce č. 1/2017

ev.č. písemnosti 84/2017

 

 

14.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

ev. č. písemnosti 83/2017

 

 

 

 

28.02.2017

Obecně závazná vyhláška obce Pržno č. 1/2017

ev.č. písemnosti 7/2017

 

 

24.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

ev. č. písmnosti 59/2016

 

 

 

 

 

 

16.03.2016

OZV č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch v obci

ev. č. písemnosti 14/2016

 

 

Strana výpisu

1