Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.01.2008

Svěšeno:

30.01.2008

7. ledna 2008, 18:06 | Zhotovení Územního plánu obce Pržno
ev. č. písemnosti 5/2008

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2007

Svěšeno:

02.01.2008

4. prosince 2007, 11:02 | Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Rekonstrukce, přestavba a využití budovy bývalé MŠ v obci Pržno – CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE“
ev.č. písemnosti 65/2007

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.10.2007

Svěšeno:

04.11.2007

15. října 2007, 14:00 | NÁZEV ZAKÁZKY
Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Víceúčelové sportovní zařízení – Pržno“
ev.č. písemnosti 49/2007

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2007

Svěšeno:

07.09.2007

20. srpna 2007, 10:44 | Výstavba chodníků na hřbitově

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 10:06 | Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

Obec Pržno (zadavatel) , zastoupena starostou Petrem Blokšou , vyzývá k podání nabídky na "Zpracování projektové dokumentace k projektu : Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno".

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

16. dubna 2007, 17:53 | Veřejné osvětlení v obci

 

 

 

Strana výpisu

5

 

Další informace