Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.03.2013

Svěšeno:

11.04.2013

29. března 2013, 13:41 | dle Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané dne 5.9. 2012

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.10.2012

Svěšeno:

24.10.2012

10. října 2012, 13:55 | akce : Inženýrské sítě pro 13 RD na pozemku parc. č.898/9 v k.ú. Pržno, objekt – komunikace

ev.č. písemnosti: 45/2012

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.09.2012

Svěšeno:

01.10.2012

18. září 2012, 09:40 | akce: Rekonstrukce a obnova VO v obci Pržno

ev. č. písemnosti: 41/2012

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.04.2011

Svěšeno:

22.04.2011

7. dubna 2011, 11:35 | veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno...
VZ č. 1/2011
ev.č. písemnosti: 21/2011

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2010

Svěšeno:

17.09.2010

1. září 2010, 12:29 | č. veřejné zakázky 4/2010
ev.č. písemnosti

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.02.2010

Svěšeno:

25.02.2010

10. února 2010, 11:21 | na veřejnou zakázku malého rozsahu č.1/2010
projekt "Obnova kostela v obci Pržno"
ev.č. písemnosti: 9/2010

Písemná výzva k podání nabídek

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.3/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2009

Svěšeno:

30.11.2009

9. listopadu 2009, 17:00 | Úprava PDÚŘ na akci "Pržno tlaková kanalizace"
ev.č. písemnosti: 68/2009

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.3/2009

 

 

 

Výzva k podání nabídky 2/2009

24. srpna 2009, 13:42 | výmalba kostela

Výzva k podání nabídky 2/2009

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2009

Svěšeno:

21.08.2009

22. července 2009, 16:34 | ev.č. písemnosti: 42/2009

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby č.1/2009

 

 

 

Veřejná zakázka č. 9 - 2 /2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.11.2008

Svěšeno:

16.11.2008

5. listopadu 2008, 17:18 | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (poptávkové řízení)- výstavba bezpečnostních prvků
ev.č. písemnosti 88/2008

 

 

 

Strana výpisu

3

 

Další informace