Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.10.2014

Svěšeno:

20.10.2014

1. října 2014, 16:39 | "Protipovodňová opatření obce Pržno"
ev.č. písemnosti: 47/2014

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu

 

 

 

Veřejná zakázka č. 10/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.10.2008

Svěšeno:

02.11.2008

22. října 2008, 14:33 | veřejná zakázka malého rozsahu na projektové práce k záměru "Optimalizace vodních toků v obci Pržno"
ev. č. písemnosti 84/2008

 

 

 

Veřejná zakázka č. 9/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.10.2008

Svěšeno:

02.11.2008

21. října 2008, 15:00 | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (poptávkové řízení)- výstavba bezpečnostních prvků
ev.č. písemnosti 83/2008

 

 

 

Další informace