Změny územního plánu

Návrh změny č. 1 územního plánu Pržno – veřejné projednání

19. července 2018, 10:46

 

 

 

Územní studie Z10

20. července 2017, 16:08

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2010

Svěšeno:

08.05.2010

22. dubna 2010, 08:33 | Oznámení vydání změny č. 5 územního plánu obce Pržno
ev.č. písemnosti: 29/2010

Veřejná vyhláška

 

 

 

Návrh změny č.5 územního plánu obce Pržno

15. prosince 2009, 11:18

Návrh změny č.5 územního plánu obce Pržno

 

 

 

Oznámení o projednávání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2009

Svěšeno:

05.09.2009

6. srpna 2009, 11:07 | "Návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu obce Pržno"
ev.č. písemnosti: 49/2009

Oznámení o projednávání