Územní plán obce - vývoj, aktuality

Návrh vymezení zastavěného území obce Pržno

13. března 2012, 15:38

Návrh vymezení zastavěného území obce Pržno

 

 

 

Zrušení ÚP Pržno

5. března 2012, 10:16 | Nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.

Zrušení ÚP Pržno

 

 

 

Žádost o vymezení zastavěného území obce Pržno

1. března 2012, 09:04

Žádost o vymezení zastavěného území obce Pržno

 

 

 

Rekapitulace a následný postup

1. března 2012, 08:56

Rekapitulace a následný postup

 

 

 

Rozhodnutí MMR o odvolání obce proti Rozhodnutí MSK

1. března 2012, 08:47

Rozhodnutí MMR o odvolání obce proti Rozhodnutí MSK

 

 

 

Přerušení řízení u NSS Brno

1. března 2012, 08:42

Přerušení řízení u NSS Brno

 

 

 

Ovolání proti rozhodnutí

1. března 2012, 08:30

Ovolání proti rozhodnutí

 

 

 

Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí o zrušení OOP

1. března 2012, 08:18

Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí o zrušení OOP

 

 

 

Opatření obecné povahy

1. března 2012, 07:46

Opatření obecné povahy

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2010

Svěšeno:

08.05.2010

22. dubna 2010, 08:33 | Oznámení vydání změny č. 5 územního plánu obce Pržno
ev.č. písemnosti: 29/2010

Veřejná vyhláška

 

 

 

Strana výpisu

2