Archiv úřední desky

Usnesení ZO Pržno 2/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.05.2007

Svěšeno:

11.06.2007

28. května 2007, 15:05 | Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pržno, konaného 16. května 2007
v zasedací místnosti staré MŠ

 

 

 

Pozvánka - zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.05.2007

Svěšeno:

14.05.2007

9. května 2007, 15:20

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PRŽNO ZA ROK 2006

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.04.2007

Svěšeno:

08.05.2007

23. dubna 2007, 10:02

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2007

Svěšeno:

27.04.2007

16. dubna 2007, 18:19

 

 

 

Závěr zjišťovacího řízení záměru

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.04.2007

Svěšeno:

20.04.2007

5. dubna 2007, 14:50 | Vrtaná studna na pozemku p.č.827/23 v k.ú. Pržno

 

 

 

Státní rostlinolékařská správa

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2007

Svěšeno:

18.04.2007

4. dubna 2007, 16:48 | ROZHODNUTÍ

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.03.2007

Svěšeno:

13.04.2007

29. března 2007, 13:49 | Zahájení územního řízení

 

 

 

OZNÁMENÍ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.04.2007

Svěšeno:

30.09.2007

29. března 2007, 13:45 | Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.03.2007

Svěšeno:

04.04.2007

21. března 2007, 08:19 | Fa AKASTAV - manž. HORÁKOVI p.č. 812/42

 

 

 

Výzva okresního soudu ve F-M

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2007

Svěšeno:

29.03.2007

15. března 2007, 12:38 | Doručení písemnosti na jméno Aleš Lukeš

 

 

 

Strana výpisu

... 80 ...