Archiv úřední desky

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.12.2007

Svěšeno:

03.01.2008

18. prosince 2007, 07:50 | veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání
RD, ČOV, zpevněné plochy, inž. sítě na p.č. 812/105 - manželé Pejkovi
ev. č. písemnosti 69/2007

 

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2007

Svěšeno:

11.01.2008

13. prosince 2007, 08:17 | manželé Daniszovi - oznámení zahájení územního řízení - RD + přípojky - Pržno
ev.č. písemnosti 68/2007

 

 

 

Pozvánka - zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2007

Svěšeno:

18.12.2007

12. prosince 2007, 14:25 | ev.č. písemnosti 67/2007

 

 

 

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.12.2007

Svěšeno:

23.12.2007

7. prosince 2007, 11:53 | ú.r. o umístění stavby:" výstavba chodníků v obci Pržno - 1. etapa"
ev.č. písemnosti 66/2007

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2007

Svěšeno:

02.01.2008

4. prosince 2007, 11:02 | Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Rekonstrukce, přestavba a využití budovy bývalé MŠ v obci Pržno – CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE“
ev.č. písemnosti 65/2007

 

 

 

Rozpočet sdružení Frýdlantsko - Beskydy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2007

Svěšeno:

19.12.2007

4. prosince 2007, 06:56 | ev.č. písemnosti 64/2007

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.11.2007

Svěšeno:

12.12.2007

27. listopadu 2007, 10:36 | uložení písemnosti - adresát Knopp Tomáš
ev.č. písemnosti 63/2007

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.11.2007

Svěšeno:

01.12.2007

16. listopadu 2007, 10:06 | Územní rozhodnutí - EUROPE DEVELOPMENT a.s.
vodovod, STL plynovod, dešťová kanalizace, komunikace
ev.č. písemnosti

 

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.11.2007

Svěšeno:

23.11.2007

8. listopadu 2007, 09:55 | paní Renáta Skulinová- stavba vodovodu a STL plynovod
ev.č. písemnosti 61/2007

 

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.11.2007

Svěšeno:

21.11.2007

5. listopadu 2007, 15:42 | manželé Košařovi - oznámení o zahájení územního řízení - rodinný dům vč. přípojek a žumpy - Pržno.
ev.č. písemnosti 60/2007

 

 

 

Strana výpisu

... 75 ...