Archiv úřední desky

Nařízení - č.písemnosti 33/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.08.2007

Svěšeno:

05.10.2007

7. srpna 2007, 13:11 | Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
č. 2/2007ze dne 7.8. 2007
o mimořádných vetrinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy -
moru včelího plodu

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 10:06 | Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

Obec Pržno (zadavatel) , zastoupena starostou Petrem Blokšou , vyzývá k podání nabídky na "Zpracování projektové dokumentace k projektu : Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno".

 

 

 

Veřejná vyhláška 32/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:30 | Územní rozhodnutí
p. David Popelář - stavba "hospodářská budova" na pozemku p.č. 762/2 v k.ú. Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška 31/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:20 | Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou.
Czech - Reality s.r.o., stavba : "příjezdová komunikace, vodovod, STL plynovod vč.přípojek, veřejné osvětlení" na pozemcích p.č. 812/44, 812/1, 812/15, 812/103 -812/109, vše v k.ú. Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška 30/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:10 | Územní rozhodnutí - vrtaná studna na pozemku parc. č 827/23
ing. Aleš Křiva

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.07.2007

Svěšeno:

07.08.2007

23. července 2007, 16:01 | Oznámení o místě uložení písemnosti
Č.j.: 117463/07/362940/5169
Ev.č. písemnosti: 28/2007

 

 

 

Oznámení záměru

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.07.2007

Svěšeno:

07.08.2007

23. července 2007, 15:42 | Vrtaná studna na pozemku p.č. 812/42 v k.ú. Pržno
Č.j.:MSK 108822/2007
Ev.č. písemnosti: 29/2007

 

 

 

Pozemkový fond ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.07.2007

Svěšeno:

12.08.2007

13. července 2007, 06:47 | Nabídka pozemků k pronájmu

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2007

Svěšeno:

08.08.2007

10. července 2007, 07:14 | Oznámení o vystavení záměru odprodeje majetku obce

 

 

 

Mimořádné veterinární opatření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2007

Svěšeno:

18.07.2007

29. června 2007, 12:02

 

 

 

Strana výpisu

... 75 ...