Archiv úřední desky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2007

Svěšeno:

27.04.2007

16. dubna 2007, 18:19

 

 

 

Závěr zjišťovacího řízení záměru

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.04.2007

Svěšeno:

20.04.2007

5. dubna 2007, 14:50 | Vrtaná studna na pozemku p.č.827/23 v k.ú. Pržno

 

 

 

Státní rostlinolékařská správa

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2007

Svěšeno:

18.04.2007

4. dubna 2007, 16:48 | ROZHODNUTÍ

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.03.2007

Svěšeno:

13.04.2007

29. března 2007, 13:49 | Zahájení územního řízení

 

 

 

OZNÁMENÍ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.04.2007

Svěšeno:

30.09.2007

29. března 2007, 13:45 | Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.03.2007

Svěšeno:

04.04.2007

21. března 2007, 08:19 | Fa AKASTAV - manž. HORÁKOVI p.č. 812/42

 

 

 

Výzva okresního soudu ve F-M

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2007

Svěšeno:

29.03.2007

15. března 2007, 12:38 | Doručení písemnosti na jméno Aleš Lukeš

 

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2007

Svěšeno:

28.03.2007

14. března 2007, 13:14 | stavba: zastřešené stání a zpevněná plocha
žadatel: Jiří a Anna Kretkovi

 

 

 

Uložení písemnosti

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.03.2007

Svěšeno:

23.03.2007

14. března 2007, 13:10 | Písemnost na jméno Martin Kusák.

 

 

 

Usnesení ZO Pržno 1/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.03.2007

Svěšeno:

08.03.2007

8. března 2007, 13:08

 

 

 

Strana výpisu

... 75 ...