Archiv úřední desky

Pozvánka - zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.09.2007

Svěšeno:

19.09.2007

13. září 2007, 08:48

 

 

 

Nařízení Krajské veterinární správy pro MS kraj, č. 3/2007, ze dne 4.9.2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.09.2007

Svěšeno:

13.09.2007

13. září 2007, 08:38 | ev.č. písemnosti 38/2007

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2007

Svěšeno:

07.09.2007

20. srpna 2007, 10:44 | Výstavba chodníků na hřbitově

 

 

 

Veřejná vyhláška - č. písemnosti 34/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.08.2007

Svěšeno:

28.08.2007

13. srpna 2007, 15:57 | RD na pozemku p.č. 812/107 - p- Martin Kudělka

 

 

 

Nařízení - č.písemnosti 33/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.08.2007

Svěšeno:

05.10.2007

7. srpna 2007, 13:11 | Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
č. 2/2007ze dne 7.8. 2007
o mimořádných vetrinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy -
moru včelího plodu

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 10:06 | Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

Obec Pržno (zadavatel) , zastoupena starostou Petrem Blokšou , vyzývá k podání nabídky na "Zpracování projektové dokumentace k projektu : Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno".

 

 

 

Veřejná vyhláška 32/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:30 | Územní rozhodnutí
p. David Popelář - stavba "hospodářská budova" na pozemku p.č. 762/2 v k.ú. Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška 31/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:20 | Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou.
Czech - Reality s.r.o., stavba : "příjezdová komunikace, vodovod, STL plynovod vč.přípojek, veřejné osvětlení" na pozemcích p.č. 812/44, 812/1, 812/15, 812/103 -812/109, vše v k.ú. Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška 30/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 07:10 | Územní rozhodnutí - vrtaná studna na pozemku parc. č 827/23
ing. Aleš Křiva

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.07.2007

Svěšeno:

07.08.2007

23. července 2007, 16:01 | Oznámení o místě uložení písemnosti
Č.j.: 117463/07/362940/5169
Ev.č. písemnosti: 28/2007

 

 

 

Strana výpisu

... 73 ...