Archiv úřední desky

Oznámení - Zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.01.2008

Svěšeno:

05.02.2008

21. ledna 2008, 12:37 | a pozvání k ústnímu jednání Veřejnou vyhláškou,
žadatelé manž. Martínkovi p.č. 827/20 v k.ú Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.01.2008

Svěšeno:

30.01.2008

16. ledna 2008, 14:49 | Veřejná vyhláška - Usnesení Zastavení řízení - o umístění stavby vodovod, 3x vodovodní přípojka, STL plynovod, 3x plynovodní přípojka na pozemcích parc.č. 826/1,827/9,828/5,831/1,831/2,831/5,831/6,832/5 v k.ú.Pržno - p.Renáta Skulinová.
Ev.č. písemnosti 8/2008

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.01.2008

Svěšeno:

30.01.2008

16. ledna 2008, 13:16 | Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - RD, vodovodní přípojka, odběrné plynové zařízení,elektro-přípojka,žumpa, zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 812/108 a 912/15 v k.ú. Pržno - p.Alice Bystroňová
ev.č. písemnosti 7/2008

 

 

 

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.01.2008

Svěšeno:

23.01.2008

7. ledna 2008, 18:22 | o umístění stavby RD na pozemku p.č. 812/103
manželé Košařovi
ev.č. písemnosti 6/2008

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.01.2008

Svěšeno:

30.01.2008

7. ledna 2008, 18:06 | Zhotovení Územního plánu obce Pržno
ev. č. písemnosti 5/2008

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.01.2008

Svěšeno:

23.01.2008

7. ledna 2008, 08:01 | Územní rozhodnutí, vrtaná studna,parc. č 812/42, Miloš Horák
ev č. písemnosti 4/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 4/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.01.2008

Svěšeno:

17.01.2008

2. ledna 2008, 15:38 | Ruší OZV č. 4/98
o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

ev.č. písemnosti 3/2008

 

 

 

Obecně závazná vyhláška 3/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.01.2008

Svěšeno:

17.01.2008

2. ledna 2008, 15:33 | Ruší OZV ze dne 15.12.1993
o ochraně ovzduší a poplatcích
za jeho znečišťování

ev.č. písemnosti 2/2008

 

 

 

Veřejná vyhláška 1/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.01.2008

Svěšeno:

17.01.2008

2. ledna 2008, 15:20 | Oznámení záměru o prodeji majetku obce
ev.č. písemnosti 1/2008

 

 

 

Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.12.2007

Svěšeno:

03.01.2008

18. prosince 2007, 07:50 | veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání
RD, ČOV, zpevněné plochy, inž. sítě na p.č. 812/105 - manželé Pejkovi
ev. č. písemnosti 69/2007

 

 

 

Strana výpisu

... 67 ...