Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  Obec Pržno
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
 • 3. Organizační struktura
  • 3.1 Organizační struktura
   Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací
  • 3.2. Seznam organizací
   Seznam příspěvkových a jiných organizací, které jsou řízeny, či navázány na rozpočet obce:   Základní škola a mateřská škola Pržno, p.o., Pržno č. 88 
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Obec Pržno
   Pržno 201
   739 11 Frýdlant nad Ostravicí
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obec Pržno
   Pržno 201
   739 11 Pržno
  • 4.3 Úřední hodiny
   Po 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
   Út 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
   St 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
   Čt 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
   07:00 - 11:00 12:00 - 13:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   Obecní úřad 558 677 252
     558 661 615
  • 4.6 Adresa internetové stránky
   http://www.przno.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   ID datové schánky: 5cta6m8
  • 4.8 Další elektronické adresy
   Starosta
   Místostarostka

   Účetní
   Referentka
   Podrobné kontaktní údaje naleznete v sekci Zaměstnanci OÚ.
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 23628781/0100 (Komerční banka)
 • 6. IČO
  00494216
 • 7. DIČ
  (Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.)
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
   Seznamy hlavních dokumentů obce Pržno a dokumentů, které souvisí s územním plánem a rozvojem obce.
  • 8.2 Rozpočet
   Údaje o rozpočtu a obsahu účetních výkazů obce za uplynulé a aktuální období.
 • 9. Žádosti o informace
  Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Pržno čp. 201, 739 11 nebo na podatelně Obecního úřadu Pržno. 
 • Ústně lze podat žádost telefonicky nebo osobně

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

 • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické podatelny 

10. Příjem žádostí a dalších podání