Formuláře

OHLÁŠENÍ STAVBY

26. ledna 2007, 15:55 | Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

26. ledna 2007, 15:44 | Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb

 

 

 

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

26. ledna 2007, 15:36 | Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

 

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

26. ledna 2007, 15:33 | Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

26. ledna 2007, 15:25 | Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

26. ledna 2007, 15:18 | Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

 

Strana výpisu

2