Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

 

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:

 

Podporované formáty datových zpráv:

  • *.TXT Obecný text

  • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument

  • *.RTF Rich text format

  • *.DOC Dokument Microsoft Word

  • *.XLS Sešit Microsoft Excel

  • *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat

  • *.GIF Graphics Interchange Format

  • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

 

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Čeká na doplnění.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

  • disketa 3,5" (FAT16)

  • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660