Novinky v odpadech

11. června 2019, 14:37 | Nakládání s bioodpady v obci Pržno.
"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".


Obec pořídila nové HNĚDÉ kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO a štěpkovač.

Novinky v odpadech

 

 

 

Adresa, kontaktní údaje

23. ledna 2007, 12:50

 

 

 

Pracovní doba

23. ledna 2007, 12:39

 

 

 

Kontakty

23. ledna 2007, 12:36

 

 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu Pržno

11. ledna 2007, 12.41

 

 

 

Další informace