Obecně závazná vyhláška obce Pržno č. 1/2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.02.2017

Svěšeno:

15.03.2017

28. února 2017, 09:18 | ev.č. písemnosti 7/2017

Přílohy: