Obecně závazná vyhláška č. 4/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.12.2009

Svěšeno:

01.01.2010

17. prosince 2009, 08:09 | OZV č. 4/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ev.číslo písemnosti 78/2009

 

Přílohy: