Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.11.2012

Svěšeno:

20.11.2012

5. listopadu 2012, 13:21 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ev.číslo písemnosti 51/2012

 

Přílohy: