Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

01.01.2011

16. prosince 2010, 09:06 | ev.č. písemnosti: 91/2010

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

Přílohy: