Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.09.2012

Svěšeno:

25.09.2012

10. září 2012, 16:11 | OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně - ev.číslo písemnosti 38/2012

 

Přílohy: