Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

01.01.2011

16. prosince 2010, 09:03 | ev.č. písemnosti: 90/2010

 Obecně závazná vyhláška o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přílohy: