Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.06.2009

Svěšeno:

09.07.2009

22. června 2009, 13:50 | o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - ev.č.písemnosti 37/2009

 

Přílohy: