Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.03.2011

Svěšeno:

14.04.2011

30. března 2011, 08:14 | o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pržno - ev.číslo písemnosti 19/2011

 

Přílohy: