Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání schváleného územního plánu obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.09.2006

Svěšeno:

28.09.2006

14. září 2006, 14:10 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání schváleného územního plánu obce Pržno, vypracovaného v roce 1996 a stanovení užívání změn č.: 1, 2, a 3 územního plánu obce Pržno, vypracovaných v roce 2001 a 2006, jež jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy: