Obecně závazná vyhláška 5/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2008

Svěšeno:

31.12.2008

16. prosince 2008, 07:24 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ev.č. písemnosti 94/2008

Přílohy: