Obecně závazná vyhláška 4/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.09.2008

Svěšeno:

03.10.2008

17. září 2008, 15:23 | kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Pržno
č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí a stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí
ev.č. písemnosti 73/2008

Přílohy: