Obecně závazná vyhláčka č. 5/2011

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2011

Svěšeno:

01.01.2012

15. prosince 2011, 10:01 | o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, Ev. č. písemnosti: 59/2011

 koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Přílohy: