Obecně závazná vyhláčka č. 3/2011

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.09.2011

Svěšeno:

31.10.2011

29. září 2011, 10:30 | kterou se mění OZV č. 2/2010..
ev. č. písemnosti: 40/2011

 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 15.12. 2010.

Přílohy: