Nový úsek BESKYDSKÉ CYKLOTRASY otevřen

8. srpna 2013, 13:31 | Tisková zpráva

 

    

Nový úsek BESKYDSKÉ CYKLOTRASY je otevřen

 

12.7 kilometrů dlouhá stezka protíná Bašku - Hodoňovice, Pržno, Frýdlant n. O. a Ostravici 

 

 

Další úsek tolik diskutované BESKYDSKÉ CYKLOTRASY, která by v budoucnu měla přímo propojit krajské město Ostravu s moravskoslezskými Beskydami, je otevřen. V těchto dnech   začali  cyklisté  již  oficiálně  jezdit  po  nové  velice  atraktivní  trase  vedoucí do hor.

12,7 kilometrů dlouhý úsek propojuje známé turistické destinace Bašku - Hodoňovice, Pržno, Frýdlant nad Ostravicí i s odbočkou do Čeladné a Ostravici. Moderní komunikace vede malebnou krajinou podhůří podél řeky Ostravice s dalším napojením na trasy přímo v masivu Beskyd. „Myslím, že pro všechny, kteří se podílejí na rozvoji turistiky a cestovní ruchu v našem regionu, je to na začátku léta 2013 velice příjemná zpráva. první dny provozu ukázaly, že se nový úsek BESKYDSKÉ CYKLOTRASY stane velkým lákadlem. Dokážu si představit, že se cyklotrasa v zimě stane i příhodným místem pro běžkaře," říká předsedkyně Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy a starostka Frýdlantu nad Ostravicí RNDr. Helena Pešatová.

 

Město Frýdlant nad Ostravicí podalo v listopadu 2010 jako garant za všechny obce, kterými cyklotrasa prochází, žádost o dotaci na Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci výzvy „Cyklistické stezky". Celkový rozpočet na tento projekt činil 22,2 mil. Kč, včetně DPH, z toho dotace EU cca 16,6 mil. Kč. Investici posvětil Moravskoslezský kraj. „Ostatní náklady s vybudováním nové trasy ve výši 7,1 mil. korun uhradily obce z vlastních zdrojů. Jde o úsek z Bašky - Hodoňovic přes Pržno, Frýdlant nad Ostravicí do Ostravice na hranici CHKO Beskydy s napojením na Čeladnou. Cyklotrasa  však  zatím  nenavazuje na  již vybudovanou část ve Frýdku - Místku a úsek

z Vratimova do Sviadnova. Věřím, že v blízké budoucnosti bude možné dojet na kole z Ostravy přímo k nám do srdce Beskyd," doplňuje RNDr. Pešatová.   

 

Přípravná fáze projektu cyklotrasy z Bašky do Ostravice začala v roce 2007, kdy byla zpracována studie pro 22 km dlouhý úsek. V průběhu zpracování došlo mnohokrát k úpravám trasy. Zejména z důvodu neprůchodnosti přes některé pozemky byla nakonec zkrácena na 12,7 km. Z toho činí nově budovaná nebo rekonstruovaná část 7,3 km a zbytek, tj. 5,4 km vede po stávajících komunikacích většinou bez stavebních úprav. Ke zkrácení trasy došlo v obci Baška ( směrem od Frýdku - Místku ) a v obci Ostravice (byla vypuštěna větev na Mazák). Úplně musela být vyřazena trasa v obci Čeladná a Pstruží.

 

Konečná trasa otevřené cyklotrasy začíná v Bašce - Hodoňovicích, prochází podél řeky Ostravice a celým Pržnem. Ještě do konce července bude dokončen podjezd pod "prženským mostem". Dále pak vede kombinovaně podél toku řeky i po místních komunikacích Frýdlantem nad Ostravicí. Ve Frýdlantě n. O. se komunikace na Nové Dědině větví. Jedna část přechází přes lávku na Nové Dědině do Nové Vsi a pak do Ostravice s ukončením za autobusovým nádražím. Druhá větev na Nové Dědině prochází pod silnicí I/56, dále podél Čeladenky a končí v části u Čeladenky. V budoucnu se počítá s možností pokračování přerušené trasy na Čeladnou a Pstruží.

 

- 1 -

 

 

 

„Šlo o náročný projekt. Se zástupci společnosti Povodí Odry, s. p. jsme přesně konzultovali například úpravy těles hrází podél řeky Ostravice, po níž komunikace také prochází. Důsledné vyhodnocení rizik bezpečnosti provozu nás přimělo k dobudování normovaného podjezdu pod "prženským mostem". Tuto stavbu město Frýdlant nad Ostravicí zaštítilo vlastní investicí s poloviční dotační podporou. V části Nová Dědina jsme souběžně položili 200 metrů vodovodních sítí, takže tato část města se může i nadále synergicky rozvíjet. Jako povrch cyklotrasy jsme s ohledem na prostředí CHKO Beskydy museli vyloučit asfalt a zvolili vyhovující variantu třívrstvého jemného zaválcovaného štěrku. Trasa je osazena přehlednými ukazateli směru a cyklorozcestníky. celkem 5 odpočívadel s informačními tabulemi  a stojany na kola. Dvě z nich se nacházejí ve Frýdlantu nad Ostravicí, po jednom v Pržně, na Nové Dědině a v Ostravici. Na Ostravici také počítají s půjčovnou kol. Stavbu provedla společnost HOMOLA, a.s. a trvala 1,5 roku," upřesňuje za Mikroregion Helena Pešatová.    

 

 

 „Cyklistická doprava je nejen silným krajským tématem. Vyspělé země jako Rakousko, Německo, ale i země Beneluxu či severské země nám v tomto mohou být příkladem. Projekt BESKYDSKÉ CYKLOTRASY nabízí řadu možností rozvoje, například agroturistiky, ale i dalších navazujících aktivit," shrnuje starostka Frýdlantu  nad Ostravicí RNDr. Helena Pešatová .  

Přílohy: