Novinky z obce

Usnesení č. 23/2014-2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.11.2017

Svěšeno:

13.12.2017

28. listopadu 2017, 13:19 | ev. č. písemnosti 80/2017

 

 

 

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.11.2017

Svěšeno:

13.12.2017

28. listopadu 2017, 13:13 | ev. č. písemnosti 79/2017

 

 

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.11.2017

Vyvěšeno do:

27.01.2018

28. listopadu 2017, 10:50 | ev. č. 78/2017
Pro II. kolo volby volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

 

 

Informace pro domácnosti seniorů

23. listopadu 2017, 13:33 | o možnosti zažádat o hlásiče požáru a detektorů oxidu uhelnatého

 

 

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

23. listopadu 2017, 09:25

 

 

 

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky

23. listopadu 2017, 09:23

 

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu - volby prezidenta

23. listopadu 2017, 09:19

 

 

 

Nabídka pracovního místa

23. listopadu 2017, 08:24 | Veřejná výzva - obsazení pracovního místa účetní - správce rozpočtu a financování - obecní úřad Krásná.

 

 

 

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2018

23. listopadu 2017, 08:23

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.11.2017

Svěšeno:

01.12.2017

16. listopadu 2017, 12:14 | ev.č. písemnosti 77/2017

 

 

 

Strana výpisu

4 ...