Novinky z obce

26.01.2007

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

26.01.2007

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

26.01.2007

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

26.01.2007

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

kluci-nahled.jpg 25.01.2007

Info kaná KTV Pržno

Co nového v kabelovce

 

24.01.2007

Oficiální název

24.01.2007

Místní poplatky:

 

24.01.2007

Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy

Sídlo : Frýdlant n. Ostravicí

24.01.2007

OZNÁMENÍ

Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, zahájení stavebního řízení
a pozvání k ústnímu jednání

 

Strana výpisu

... 260 ...