Novinky z obce

29.03.2007

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení

29.03.2007

OZNÁMENÍ

Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti

 

24.03.2007

Velikonoční turnaj

Stolní tenis

P1010217-nahled.jpg P1010219-nahled.jpg P1010221-nahled.jpg P1010222-nahled.jpg 24.03.2007

Klub seniorů

Vítání jara - 23.3. 2007

 

23.03.2007

Zveřejnění návrhu výroku rozhodnutí

Veřejná vyhláška

23.03.2007

Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy

Závěrečný účet roku 2006

 

21.03.2007

Veřejná vyhláška

Fa AKASTAV - manž. HORÁKOVI p.č. 812/42

 

17.03.2007

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

Strana výpisu

... 251 ...