Novinky z obce

26.09.2007

Krajská veterinární správa pro MS kraj - vakcinace proti vzteklině

Letecké kladení vakcinačních návnad

 

 

 

21.09.2007

Veřejná vyhláška

Oznámení o vystavení záměru odprodeje majetku obce
ev.č. písemnosti 43/2007

 

21.09.2007

Pozemkový fond ČR

Oznámení o zamýšleném převodu
ev.č. písemnosti 39/2007

21.09.2007

Oznámení veřejnou vyhláškou

EUROPE DEVELOPMENT, a.s. - oznámení o zahájení územní řízení a pozvání ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě veřejnou vyhláškou
ev.č. písemnosti 42/2007

 

Strana výpisu

... 247 ...