Novinky v odpadech

11. června 2019, 14:37 | Nakládání s bioodpady v obci Pržno.
"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".


Obec pořídila nové HNĚDÉ kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO a štěpkovač.

Vybavení bylo pořízeno z projektu "Nakládání s bioodpady v obci Pržno",                           registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006741.
 
Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Předmětem podpory je pořízení štěpkovače a kontejnerů na bioodpad v obci Pržno. Vzniklá štěpka bude využívána v rámci údržby obecních pozemků, nebo pozemků občanů. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s bioodpady a navýšení jejich zpracování či třídění o více než 60t/rok. Údaje vychází z analýzy odpadů.
 
Celkové způsobilé výdaje: 951.850,-Kč
Dotace EU: 809 072 (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 142 778,- (15%)
 
Datum zahájení projektu: 18.4.2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2019
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Pržno
 
Kontejnery jsou rozmístěny v různých částech obce, kde je dostatek prostoru pro manipulaci    s kontejnery.
Lokality: Olivkovo, Na Hlínách, Gřundělovo, stará a nová kolonie pod ústavem, u kravína.
Zelený odpad mohou občané a chataři vyvážet do kontejnerů průběžně a zdarma.
Větve odkládejte prosím vedle kontejnerů k dalšímu zpracování.
Žádáme všechny, aby do kontejnerů odkládali pouze odpad, který je možno kompostovat.
 
I nadále je možno využívat hnědé kontejnery o objemu 800 l, které vyváží spoečnost AVE CZ.
Tyto kontejnery budou prozatím ponechány v těch částech obce, kde není prostor pro umístění velkých obecních kontejnerů.
 
DĚKUJEME, že využíváte zodpovědně nastavený systém.
Petr Blokša, starosta obce Pržno
  • Novinky v odpadech
    Novinky v odpadech
  • Novinky v odpadech
    Novinky v odpadech
  • Novinky v odpadech
    Novinky v odpadech